×

Organigram

Marc Baekelandt

Oprichter

Roos Van Reeth

Oprichter

Korneel Baekelandt

Zaakvoerder

Vanessa Vandamme

Administratie - boekhouding - personeelsbeheer

Danny Deprez

Productie

Delphine Vanderheeren

Planning - verkoop